Voorwaarden

Voorwaarden

Verzekering
Alle auto’s zijn allrisk verzekerd. Voor alle klasses bedraagt het eigen risico € 650,- per gebeurtenis. Voor € 7,50 per dag kan het eigen risico worden teruggebracht tot € 250,-.
Voor personen beneden de leeftijd van 24 jaar geldt altijd een eigen risico van € 650,-. In geval van bovenhoofdse schade aan een bestelauto geldt een eigen risico van € 1.500,- voor auto’s met een gewicht groter dan 3.500 kg.
Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 cm onder de dakrand.

Is er sprake van diefstal, inbraak of schade en weet u niet wie de tegenpartij is, doe dan direct aangifte bij de politie. Stuur daarna het politierapport en een ingevuld schadeformulier per ommegaande naar de verhuurder.

Heeft de bestuurder tijdens een schadegebeurtenis alcohol, een bedwelmende of opwekkende stof gebruikt en kan hij of zij niet in staat worden geacht de auto naar behoren te besturen, dan is de bestuurder aansprakelijk voor het totale schadebedrag.

De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing en liggen ter inzage bij AZ Autoverhuur BV

Borgstelling
Ais u de huurauto ophaalt, betaalt u vooraf de ingeschatte huursom met een minimum van € 250,-. Voor klasse C t/m E is de borgsom minimaal € 350,-. U betaalt de borgsom met pinpas tenzij anders wordt overeengekomen.
De bestuurder van een huurauto dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Legitimatie
Door de aangescherpte eisen van verzekeringsmaatschappijen heeft u zowel een rijbewijs als paspoort (ID-card) nodig als u de auto ophaalt.

Betaling
De huurnota wordt na inlevering verrekend met de borg op uw eventueel tegoed en wordt teruggestort op de door u doorgegeven IBAN bankrekeningnummer.

Voorwaarden Dagverhuur
Onze tarieven zijn inclusief BTW en Exclusief brandstof
De Tarieven zijn inclusief 100 km vrij per dag
Eigen risico van € 650,–
Toeslag automaat of Trekhaak € 7,50 per dag
Geen haal- en breng kosten in Sneek
Auto wordt geleverd met een volle tank en dient met een volle tank ingeleverd te worden. Bij niet aftanken wordt er € 7,50 in rekening gebracht + de tankkosten.

Openingstijden

Maandag 8.30 - 18.00 uur
Dinsdag 8.30 - 18.00 uur
Woensdag 8.30 - 18.00 uur
Donderdag 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag 8.30 - 18.00 uur
Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

AZ Autoverhuur

Wolkammersstraat 14-B
8601 VB Sneek
0515 - 82 00 04
info@azautoverhuur.nl